keskiviikko 16. marraskuuta 2011

Digioppimateriaalien laatukriteerit ja KenGuru-sivusto uudistetaan

Sain vierailla puhujana Opetushallituksen digitaalisten oppimateriaalien laatuseminaarissa 14. marraskuuta. Aiheena oli Mitä opettaja odottaa digitaaliselta oppimateriaalilta? Erittelin vastaukseni kolmen otsikon alle: Medianmukaisuus, pedagogiikka ja käytettävyys. Näiden kolmen tekijän tulee vastata laadultaan 2000-luvun taitojen kehittymistä.

Esimerkiksi tämän median on pystyttävä innostamaan ja innovoimaan käyttäjäänsä. Niiden tulee olla toiminallsisia ja monikanavaisia. Laadukas digitaalinen oppimateriaali toimii monenlaisten pedagogisten menetelmien ja ratkaisujen kanssa, se on yhteisöllisyyttä tukevaa.  Laadukas oppimateriaali pystyy  myös kiinnittämään oppijan huomion monipuolisesti itse asiaan ei esim. pelilogiikan selvittämiseen. Opettajan kannalta materiaalin käytettävyyden tulee olla mahdollisimman helppoa ja niitä tulisi olla helposti saatavilla. Laatua on myös se, että ne toimivat erilaisten tvt-ratkaisujen kanssa moitteettomasti.

Uudet valtakunnalliset laatukritterit julkaistaan lähiviikkoina ja ne tehdään nimenomaan pedagogisin kriteerein. Opettaja pystyy oph:n sivuille tulevan sivuston avulla arvioimaan käyttämänsä digimateriaalin laadukkuutta. Samoin tuottajat ja kustantajat saavat uudet puitteet suunnittelutyölleen. Tämä käyttäjälähtöisyys on suuri uudistus vuoden 2005 laatukriteereihin nähden.


Opettajan tvt-taitojen  uusi itseopiskelumateriaali KenGuru julkaistaan 7. joulukuuta 2011 Oph:n Virtuaalikoulupäivillä. Opetushallituksen uusituilla sivuilta löytyy myös pääkaupunkiseudeun Osaava-hankkeessa tuotettuja tvt:n opetuskäytön projektikuvauksia, jossa olin mukana. Syksyn aikana Minna Lakkalan asiantuntevassa ohjauksessa työstimme hienoja töitä. Tuotetut materiaalit puhuvat selvää kieltään siitä, että opettajat osaavat ideoida mielekkäitä käyttötapoja tietotekniikan käytössä opetuksessa.  Kannattaa käydä katsomassa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti